Tehnoloģija Yii2 PHP MySQL Sphinx

Tehnoloģija

Pamatā izmantojam atvērtā koda tehnoloģijas


 • PHP
 • Yii un Yii2
 • MariaDB
 • Linux
 • Composer
 • Apache
 • MySql
 • Sphinx

Ietvars - Yii2

Jaunu sistēmu izveidei izmantojam workframe, kas veidots izmantojot Yii2. Tukšā sistēmā pēc noklusēšanas tiek iekļauti sekojoši moduļi:

 • lietotāju administrēšanas modulis (jaunu lietotāju izveidošana, labošana, jauna parole uz epastu un lomu administrēšana);
 • daudzvalodu modulis;
 • sistēmas uzņēmumu modulis (lietotājs var būt piesaistīts vairākiem uzņēmumiem, kurus var pārslēgt);
 • uzņēmumu modulis - pievienot jaunus uzņēmumus, koriģēt informāciju;
 • personu modulis;
 • HELP modulis - dod iespēju jebkuram ekrānam pievienot lietošanas aprakstu.

Ekrāni tiek veidoti standartizēti izmantojot CRUD (Create, Read, Update, Delete) ģeneratoru, kas ietver sekojošu funkcionalitāti:

 • ierakstu saraksts ar filtrēšanas un sortēšanas iespēju;
 • Jauna ieraksta izveides forma;
 • Skatīt/rediģēt ierakstu. Rediģēšanai tiek izmantots "editable" risinājums, kad uzklikšķinot uz labojamo datu lauku atveras lodziņš, kurā veic korekcijas;
 • saistīto tabulu ieraksti, kas tiek iekļauti ekrānā "Skatīt/rediģēt" ierakstu. Šajā sadaļā var pievienot, dzēst un rediģēt šos ierakstus.

Sistēmas tiek veidotas no moduļiem, kurus var pievieniot sistēmai pēc nepieciešamības. Patreiz tiek izmantoti sekojoši moduļi:

 • attachemntu modulis - var pievienot jebkurai tabulai. Vienam ierakstam var pievienot neierobežotu skaitu failu, papildinot tos ar komentāru un tipu;
 • auditpierakstu modulis, kuru var pieslēgt jebkurai tabulai. Automātiski reģistrē visas izmaiņas un pie ieraksta var apskatīt izmaiņu vēsturi, iekļaujot arī saistītās tabulas;
 • valūtas modulis, kas automātiski ielādē datus no
  • Latvijas Bankas (ECB),
  • Lietuvas Bankas (speciāls kurss grāmatvedībai)
  • Krievijas Centrālās Bankas kurss;
 • rēķinu modulis;
 • e-pasta izsūtīšanas modulis;
 • Messangers - nodrošina iekšējo informācijas apmaiņu, kas var tikt pievienota konkrētam tabulas ierakstam (piemēram rēķinam);
 • Kalendārs - izmanto svētku dienu, brīvdienu reģistrēšanai, ko pēc tam var izmantot aprēķinos (piemēram atvaļinājuma uzskaitē)
 • QR Code - QR kodu ģenerēšana
 • API modulis - ļauj izveidot API interfeisu
 • EDIFACT - nodrošina EDIFACT ziņojumu apstrādi
 • kodu karšu modulis - lietotāji papildus drošībai autorizējoties izmanto kodu kartes

Jaunu bibliotēku pievienošanai un atjaunošanai izmantojam composer.

Jaunas sistēmas izveides process

 • Izveido jaunu sistēmu uz workframe bāzes;
 • pievieno jau gatavos moduļus, nepieciešamības gadījuma papildinot to funkcionalitāti;
 • jaunu moduļu veidošana:
  • izveido datubāzē tabulas ar relācijām;
  • ģenerē tabulu modeļus;
  • ģenerē nepieciešamos ekrānu CRUD (Create, Read, Update, Delete);
  • koriģē ekrānus;
  • papildina tabulu modeļus ar biznesa loģiku;
  • veido unit testus.